भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटे भरती | Recruitment Bharat Electronics Limited

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मधे समरूप पदवी धरकान कडून offline पधतीने ६० पेक्षा जास्त जागांसाठी अर्ज मगवान्यात येत आहेत पूर्ण तपशील पुढील प्रमाणे.

पदनाम: प्रशिक्षणार्थी अभियंता, प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, प्रकल्प अभियंता आणि  प्रकल्प अधिकारी.

जागा: ६० पेक्षा अधिक.

पात्रता – उमेदवाराने बी.ई./ बी.टेक. पदवीधरन केलेली आसवी.

अर्ज पद्धत Offline Address – उप जनरल मॅनेजर (एचआर), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आय. ई. नाचरम, हैदराबाद, पिनकोड- ५०००७६.

अर्जचा शेवटचा दिनांक – २२ सप्टेंबर २०२०.

अधिकृत साईट – क्लिक 

 

Bharat Electronics Limited 64 seats

 

Bharat Electronics Limited is inviting applications for more than 60 posts offline from the same degree holder. Full details are as follows.

Designation: Trainee Engineer, Trainee Officer, Project Engineer and Project Officer.

Seats: More than 60.

Eligibility – Candidate should have B.E./B.Tech. Asvi graduated.

Application Method Offline Address – Deputy General Manager (HR), Bharat Electronics Limited, I.P. E. Nacharam, Hyderabad, Pincode – 500076.

Last date of application – 22nd September 2020.

Authorized Site – Click