(CRPF) केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये भरती

CRPF Medical Officer Recruitment

CRPF Medical Officer Recruitment, Specialist Medical Officer, GDMO, mahabharti, maha bharti, A total of 60 seats Specialist Medical Officer and GDMO positions, CRPF Medical Officer Bharti.

एकूण 60 जागा
विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि जीडीएमओ पदांच्या जागा

शैक्षणिक अटी: जाहिरात पहावी.

पत्ता : जाहिरात पहा 

मुलाखत : २२, २३ व २९ नोव्हेंबर २०२१.

अधिकृत वेबसाईट

जाहिरात