Copyrights DMCA

Mahabharti.net हि साईड फक्त आणि फक्त गावाती गरजू आणि होतकरू मुलांसाठी नोकरी संदर्भातली प्रत्येक माहिती कळवण्यासाठी बनवली गेली आहे.

Mahabharti.net हि साईड DMCA द्वारा Approved केलेली असून यावरील माहिती copy केली असता आपणास आर्थिक आणि सरकारी कारवाई साठी सामोरे जावे लागेल याची नोंद घ्यावी.
DMCA.com Protection Status

Mahabharti.net संकेतस्थळ हे ईतर कोणत्याही संकेत स्थळाशी संबंध दर्शवत नाही.

या साईड चा हेतू फक्त विद्यार्थी वर्गासाठी शैक्षणिक माहिती पुरवण्याचा आहे.