Disclaimer

Mahabharti.net संकेतस्थळावर  आपले स्वागत आहे , कृपया पुढील माहितीची नोंद घ्यावी 

  • महाभारती.नेट हे कोणत्याही संस्थांशी संबंधित नाहीये.
  • mahabharti.net हे दुसऱ्या कुठल्याही नोकरी विषयक संकेत स्थळाशी निगडीत नाही आहे.
  • महाभारती.नेट या संकेतस्थळाचा हेतू गरजू आणि होतकरू विद्यार्थी वर्गासाठी अचूक शैक्षणिक माहिती पोहोचवण्याचा आहे. आम्ही हि शाश्वती देतो कि अचूकपणे ज्यास्तीत जास्त माहिती गरजू विद्यार्थी मित्रान पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत राहणार
  • नोकरी विषयक माहिती हि इंटरनेट,बातम्या आणि वृत्तपत्र या माध्यमातून माहिती एकत्रित केली जाते, आम्ही पूर्ण प्रमाणे शहानिशा करूनच माहिती प्रसारित करतो. तरीही एकदा वाचकांनी माहिती तपासून पाहावी.
  • या संकेतस्थळा वरील महीवर कोणास आक्षेप असेल तर कळवण्यासाठी विनंती.

Mahabharti.Net हे संकेतस्थळ इतर कोणत्याही नोकरी विषयक किंवा संस्थेशी निगडीत नाही.