previous exam paper download

सरकारी परिक्षेची तयारी करणार्या विद्यार्थी मित्रांसाठी कही वर्षा खलील पीडीएफ स्वरूपातील पेपर उपलब्ध केले आहेत. खलील डाउनलोड लिंक वर क्लिक करुण पेपर डाउनलोड  करावेत.

 

  • महाराष्ट्र गत (क)  सेवा मुख्या परीक्षा २०१९ पेपर क्र.२ टंक लेखक. clerk typist main exam paper 2019.

download

 

  • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पुर्व परीक्षा 2019. Maharashtra Engineering Services Pre Exam 2019

डाउनलोड 

 

  • राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-1. State Services Main Exam 2019 Paper-1

download

 

  • राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-2. State Services Main Exam 2019 Paper-2

download