भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण भारती.

भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण विभागात पदभरती सुरु असून पात्र उमेदवार आपला उमेदवारी अर्ज करू शकतात. अधिक माहिती खालील क्प्रमाणे आहे

एकूण जागा ६६

क्र. पद नाव  जागा  पात्रता 
सल्लागार पालक संवर्ग
संचालक पालक संवर्ग
सहसंचालक पालक संवर्ग
उपसंचालक पालक संवर्ग
सहाय्यक संचालक पालक संवर्ग
प्रशासकीय अधिकारी १४ पालक संवर्ग
सहाय्यक पालक संवर्ग
वरिष्ठ खाजगी सचिव पालक संवर्ग
वैयक्तिक सचिव १५ पालक संवर्ग
१० वरिष्ठ व्यवस्थापक पालक संवर्ग
११ व्यवस्थापक पालक संवर्ग
१२ उपव्यवस्थापक पालक संवर्ग

शेवटची तारीख २ नोव्हेंबर २०२०.

जाहिरात:–>   पहा

अधिकृत वेबसाईट:–>   भेटा 

अर्ज :–>  Apply