(MAHA TET) महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021

MAHA TET 2021

Maharashtra Teacher Eligibility Test 2019, MAHA TET 2021, MahaBharti, Maha Bharti, Maharashtra TET 2021, General, E.M.V., V.M.P. And VJBJ 500 (one paper) 800 (two papers).

परीक्षा: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021

शैक्षणिक अटी :

  1. इयत्ता 1 ली ते 5 वी (पेपर I): 12 वी उत्तीर्ण  + D.T.ED
  2. इयत्ता 6 वी ते 8 वी (पेपर II): 12 वी उत्तीर्ण + B.A./B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.

फीस: 

प्रवर्ग: 

  • सर्वसाधारण, इ.मा.व., वि.मा.प्र. व वि.जा.भ.ज 500 (एक पेपर) 800 (दोन पेपर)
  • अनु.जाती, अनु.जमाती व अपंग 250 (एक पेपर) 400 (दोन पेपर)

अर्जाची शेवटची तारीख: 25 ऑगस्ट 2021

परीक्षा:

  1. पेपर I: 10 ऑक्टोबर 2021  
  2. पेपर II: 10 ऑक्टोबर 2021 

अधिकृत वेबसाईट: भेटा

जाहिरात: पहा                    

अर्ज करा: Apply