mahagenco technician | महाजनको तंत्रज्ञ

महाजनको तंत्रज्ञ ३ शेवटची निवड यादी. | Mahagenco Technician 3 Final Selection List 2019. | mahagenco recruitment 2019. | mahagenco result.

महाजनको तंत्रज्ञ ३ परीक्षा दिसम्बर २०१९ मध्ये झाली.परीक्षेचा निकाल, त्या परिक्षेची शेवटची यादी. आणि जाहिरात खलील लिंक वरती दिली आहे ती विद्यार्थी मित्र पाहू शकतात.

mahagenco recruitment 2019 advartise. mahagenco meret list. mahagenco final result. mahagenco result 2019. mahagenco result.

जाहिराती:—->>                  पहा 

निकाल:—->>                     पहा 

परिचय पुस्तिका:—>>         पहा 

शेवटची निवड यादी:—>>   पहा (सामान्य यादी).          पहा (प्रगत कुशल कामगार यादी).