(रोजगार मेळावा) महाराष्ट्र राज्य २०२०.

विभागिय क्षेत्र जिल्हे मेळाव्याच्या तारखा आवेदन [Apply]
औरंगाबाद बीड १९  ते २२  ऑक्टोबर २०२० Apply
नागपूर भंडारा १९  ते २२  ऑक्टोबर २०२० Apply
पुणे सांगली २२  ते २३  ऑक्टोबर २०२० Apply
अमरावती बुलढाणा २०  ते २४  ऑक्टोबर २०२० Apply
मुंबई मुंबई शहर २०  ते २४  ऑक्टोबर २०२० Apply
नाशिक धुळे २६  ते २७  ऑक्टोबर २०२० Apply
नाशिक अहमदनगर २७  ते २८  ऑक्टोबर २०२० Apply
मुंबई रायगड २६  ते २८  ऑक्टोबर २०२० Apply
पुणे पुणे,सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली २८  ते २९  ऑक्टोबर २०२० Apply
नागपूर गोंदिया २६  ते २९  ऑक्टोबर २०२० Apply
मुंबई मुंबई उपनगर १९  ते २९  ऑक्टोबर २०२० Apply
मुंबई रत्नागिरी २६  ते ३१  ऑक्टोबर २०२० Apply
अमरावती अकोला २७  ते ३१  ऑक्टोबर २०२० Apply
औरंगाबाद जालना २६  ते ३१  ऑक्टोबर २०२० Apply
पुणे सोलापूर २९  ऑक्टोबर ते ३१  नोव्हेंबर २०२० Apply
पुणे सातारा २९  ऑक्टोबर ते ०३  नोव्हेंबर २०२० Apply
औरंगाबाद नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना, औरंगाबाद, बिड, लातूर, उस्मानाबाद ०१  ते ०७  नोव्हेंबर २०२० Apply
मुंबई सिंधुदुर्ग २४  ते २७  नोव्हेंबर २०२० Apply
मुंबई सिंधुदुर्ग २६  ते २९  जानेवारी २०२१ Apply