(मुदतवाढ) औरंगाबाद वीजवितरण प्रशिक्षणार्थी भरती.

Mahavitaran Recruitment Aurangabad, Mahavitaran Apprentice Recruitment

Aurangabad, [Mahavitaran] Bharti has started for the trainee post at Maharashtra State Electricity Distribution Company, Aurangabad, for more information and to apply, read the following information.

[Mahavitaran] महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, औरंगाबाद येथे प्रशिक्षणार्थी पदासाठी भारती सुरु आहे,अहिक माहिती आणि अर्ज करण्यासाठी खालील माहिती वाचा.

प्रशिक्षणार्थी  ९० जागा

अ.क्र. ITI ट्रेड पद संख्या 
 १  Electrision (विजतंत्री) ४५ 
२  Wireman (तारतंत्री) ४५ 
एकूण ९०

शैक्षण अट : 10वी उत्तीर्ण , ITI  इलेक्ट्रिशिअन/वायरमन किंवा NCVT 

पत्ता : महावितरण मंडळ कार्यालय, ग्रामीण औरंगाबाद , प्लॉट क्र. जे-१३, गरवारे स्टेडियम समोर, MIDC चिकलठाणा औरंगाबाद

 शेवटची तारीख: २ नोव्हेंबर २००.  ५ नोव्हेंबर २०२० 

जाहिरात: पहा 

अधिकृत वेबसाईट: भेटा 

अर्ज करा:  Apply