(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ६६६ जागा

MPSC Recruitment 2021

Maharashtra Public Service Commission, MAHABHARTI, MAHA BHARTI, Group-B Combine Preliminary Examination 2021, MPSC Recruitment 2021, MPSC Bharti 2021.

महाराष्ट्र संयुक्त सेवा (गट-ब) परीक्षा- २०२१

एकूण 666 जागा

तपशील: सामान्य/वित्त/गृह विभाग.

1सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब)100

2राज्य कर निरीक्षक (गट-ब)190

3पोलीस उपनिरीक्षक (गट-ब)376

वय मर्यादा:

  • 18 ते 38 वर्ष

फीस: खुला प्रवर्ग: ३९४/- रु.  ईतर २९४

अर्जाची शेवटची तारीख: 19 नोव्हेंबर 2021

अधिकृत वेबसाईट

जाहिरात

अर्ज