MPSC  सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा निकाल

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतलेल्या सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा- २०१७ या परीक्षेचा निकल ज़ाहिर झालेला आहे तरी उमेद्वारानी तो खली दिलेल्या download लिंक वर क्लिक करुण पहावा.

  Download