(PMC) पनवेल महानगरपालिकेत भरती

PMC Panvel Recruitment 2021

Panvel Municipal Corporation, PMC Panvel Recruitment 2021, www.mahabharti.net, 1 Medical Officer (MBBS) 10 2 Medical Officers 40 3 Servants 25 4 health workers 150 5 Pharmacist 15 6 Laboratory Technicians 15 7 Laboratory Technicians 10.

एकूण पदाच्या 265 जागा

नौकरी ठिकाण: पनवेल

पदाचे नाव:  

 1. 1 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS)  10
 2. 2 वैद्यकीय अधिकारी 40
 3. 3 अधिपरिचारीका  25
 4. 4 आरोग्य सेविका 150
 5. 5 फार्मासिस्ट 15
 6. 6 प्रयोगशाळा  तंत्रज्ञ 15
 7. 7 प्रयोगशाळा  तंत्रज्ञ 10

शैक्षणिक अटी: 

 1. MBBS
 2. BAMS/BHMS/BUMS
 3. GNM/B.Sc (नर्सिंग)
 4. HSC+ANM 
 5. D.Pharm/B.Pharm
 6. B.Sc+DMLT
 7. HSC+DMLT

फीस: नाही. 

अर्जासाठी ई-मेल: [email protected]

मुलाखत: 08 एप्रिल ते 20 मे 2021

मुलाखत ठिकाण: मा. आयुक्त महोदय यांचे कार्यालय, पनवेल महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग कार्यालय:- देवाळे तलावाच्या समोर, गोखले हॉलच्या शेजारी, पनवेल – 410206

अधिकृत वेबसाईट: भेटा

जाहिरात & अर्ज: पहा

Expire Links

[expand title=”पनवेल महानगरपालिका 96 जागा”]

PMC Panvel Recruitment 2021, Panvel Municipal Corporation, www.mahabharti.net, 1 Medical Officer (Full Time) 04 2 Servants 06 3 Pharmacist 01 4 health workers 72 5 Laboratory Technician 07 6 Medical Officers (Part Time) 06.

एकूण पदाच्या 96 जागा

नौकरी ठिकाण: पनवेल

पदाचे नाव:  

 1. 1 वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ)  04
 2. 2 अधिपरिचारीका  06
 3. 3 औषधनिर्माता 01
 4. 4 आरोग्य सेविका 72
 5. 5 प्रयोगशाळा  तंत्रज्ञ 07
 6. 6 वैद्यकीय अधिकारी (अर्धवेळ) 06

शैक्षणिक अटी: 

 1. MBBS
 2. HSC+GNM किंवा B.Sc (नर्सिंग) 
 3. D.Pharm/B.Pharm
 4. 10वी उत्तीर्ण+ANM 
 5. HSC+DMLT
 6. MD/DGO/DCH

फीस: खुला प्रवर्ग 150/-रु  [मागासवर्गीय 100/-रु.

अर्जासाठी इमेल: [email protected]

अर्जाची शेवट तारीख: 24 मार्च 2021

मुलाखत तारीख: 25, 26 मार्च & 06, 07 एप्रिल 2021

मुलाखत ठिकाण: पनवेल महानगरपालिका, वैद्यकीय आरोग्य विभाग पहिला मजला देवाळे तलावाजवळ पनवेल-410206.

अधिकृत वेबसाईट: भेटा

जाहिरात & अर्ज: पहा

[/expand]

[expand title=”पनवेल महानगरपालिका 139 जागा”]

पनवेल महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या जागांची भरती सुरु आसून थेट मुलाखत होणार आहे, पात्रता धाराक पुढील माहिती वाचून पत्रते नुसार अर्ज करू शकतात. सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे.

विविध पदांच्या एकूण १३९ जागा

पद नाव.                        पात्रता.                                               जागा.

वैद्यकीय अधिकारी        MBBS                                               १९

वैद्यकीय अधिकारी        MBBS/BHMS/BUMS/BDS.       २६

अधिपरिचारिका            GNM/B.SC Nurshing                    २९

आरोग्य सेविका             HSC                                                   ४३

फार्मासिस्ट                    D. FARMA/B.FARMA                    ११

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ          B.SC & BLMT                                   ०६

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ          HSC & BLMT                                   ०५

 

मुलाखतीची तारीख : दिनांक १६ ते २५ सप्टेंबर २०२०.        दुपारी.  १ ते ५  वाजता.

पत्ता – मा. आयुक्त महोदय यांचे कार्यालय, पनवेल महानगरपालिका आरोग्य विभाग कार्यालय, देवळे तलावाच्या सोमोर, गोखले हॉलच्या शेजारी,पनवेल, पिनकोड-४१०२०६

जाहिरात:  पाहा.

अधिकृत वेबसाइट:  पाहा.

 

PMC Panvel recruitment

Recruitment for various posts has started at Panvel Municipal Corporation and there will be a direct interview. Eligible holders can read the following information and apply as per the letters. Detailed information is as follows.

A total of 139 posts of various

medical officers MBBS 19

medical officers MBBS / BHMS / BUMS / BDS. 26

Supervisor GNM / B.SC Nurshing 29

Health Nurse HSC 43

Pharmacist D. FARMA / B.FARMA 11

Laboratory Technician B.SC & BLMT 06

Laboratory Technician HSC & BLMT 05

Interview Date: Dated 16th to 25th September 2020. In the afternoon. 1 to 5 p.m.

Address – Ma. Office of the Commissioner, Panvel Municipal Health Department Office, Somor of Deola Lake, Near Gokhale Hall, Panvel, Pincode-410206

Advertisement: See.

Official website: See.

[/expand]