[UPSC] संयुक्त भू-वैज्ञानिक आणि भूगर्भशास्त्रज्ञ (Main Exam) प्रवेशपत्र उपलब्ध.

[UPSC] मार्फत संयुक्त भू-वैज्ञानिक आणि भूगर्भशास्त्रज्ञ (Main Exam) दिनांक १७ व १८ आक्टोबर २०२० रोजी घेण्यात येणार आहे, तरी उमेद्वार आपले प्रवेशपत्र खालील Download लिंक वर क्लिक करून घेऊ शकतात.

सर्व उमेदवारास परीक्षे साठी शुभेच्छा !!

DOWNLOAD